Peter Suurla - Täydennysrakentaminen

Updated: Mar 8


Kuva - korotettu rakennus Myllypuron metroaseman läheisyydessäHelsingin laajeneva ja täydentyvä julkinen liikenne tarvitsee tuekseen tiivistyvän kaupungin.


Yksi tapa tiivistää kaupunkia on tarkastella vanhojen asemakaavojen rakennusohjeita ja rakennusoikeuksia. Rakennusohjeet voidaan määrittää siten, että ne lähtökohtaisesti tukevat täydennysrakentamista. Rakennusohjeen lisäksi nämä alueet tulevat tarvitsemaan lisäksi lisää rakennusoikeutta.


Rakennusoikeuksilla myös tuetaan vanhojen alueiden korjausvelan taittamista, kun olemassa olevista kiinteistöistä tulee potentiaalisia sijoituskohteita. Pääomainvestointien virratessa korjausrakentamiseen, luodaan uusia työpaikkoja ja hillitään kotitalouksien velkaantumista.
Peter Suurla


5 views0 comments

Recent Posts

See All