Peter Suurla - Vihreä Kiinteistövero

Updated: Mar 8



Hei! Kannustetaanko energiainvestointeja?


Nykykiinteistöillä ja kiinteistöjen omistajilla on arsenaali vaihtoehtoja energiatehokkuuteen, energian talteenottoon, kierrättämiseen ja kiertotalouteen.


Kiinteistöjen, jotka parantavat energiatehokkuuttaan, tulisi mielestäni saada kiinteistöverohuojennus kannustimena vihreään investointiin. Verohuojennuksen voisi saada esimerkiksi sadeveden keräys- ja kierrätysjärjestelmälle sekä aurinkosähkölle. 




Peter Suurla


2 views0 comments

Recent Posts

See All